chokolade

Celebrations chokolade
Celebrations
kr. 220,00
chokokugler logo
Chokokugler
kr. 210,00
Gavekurv 1
kr. 180,00
Gavekurv 2
kr. 265,00
Gaver til medarbejderne
Gavekurv 3
kr. 455,00
Gavekurv 4
kr. 660,00
Hjerte 7
kr. 63,00
Klassisk 18
kr. 147,00
Klassisk 27
kr. 224,00
Klassisk 40
kr. 322,00
Klassisk 9
kr. 77,00
kuvertchokolade med logo
Kuvertchokolade
kr. 205,00
M & Ms
M & Ms
kr. 12,00
Marcipan 3
kr. 63,00
Marcipan 6
kr. 126,00
Petit Four 4
kr. 84,00
Petit Four 8
kr. 161,00
Pure Bites Dual
kr. 151,00
Pure Bites Gifts
kr. 158,00
Pure Bites Large
kr. 98,00
Pure Bites Small
kr. 48,00
Pure Bites Taster
kr. 42,00
Pure Bites Triple
kr. 158,00